Keuze maken, verantwoording nemen

Als ik een keus maak,
dan vind ik iets.

Ik heb een mening,
die ik van alle kanten ga bekijken.

Als ik dat uitgezocht heb voor mijzelf,
dan is dat zo voor mij.

Dat is wat ik vind.

Daar neem ik de verantwoording voor,
niemand hoeft het met mij eens te zijn.

Ieder mag een eigen mening hebben.

Ik sta voor mijzelf in.

Corrie