Gewoon zijn

Gewoon is stabiel en evenwichtig.
Overwaarderen: dan verg ik teveel van mijzelf, ga ik op mijn tenen lopen.
Onderwaarderen: dan doe ik mij minder voor dan ik ben, hou ik mijzelf er onder, maak ik mijzelf kleiner.