Niet invullen maar leeglaten

Van mijzelf kan ik alles weten.
Van de ander niet, door het niet in te vullen maar gewoon te vragen,
weet ik hoe het voor de ander is.
Blijven we beiden in eigenwaarde.