Van binnen uit

Zoals ik van buiten nieuwe kleren draag, onwennig en nieuw, maar blij.
Zo kan ik ook van binnen uit mijn nieuwe gevoelens of dat wat ik weet,
mij meer eigen maken door er bewuster mee om te gaan.
Ik verander, ik ben blij en ik groei.